Acord de utilizare

ATENTIE

Va rugam sa luati act ca din momentul in care va dati acordul in totalitate cu privire la clauzele si conditiile din prezentul acordul de utilizare si accesati website-ul, accesul dumneavoastra este inregistrat in registrii serverului.

Citiţi cu atenţie următorii termeni şi condiţii înainte de a accesa acest Web site. Prin accesarea sau utilizarea site-ului nostru, sunteţi de acord cu următorii termeni şi condiţii. Trebuie să analizaţi cu regularitate aceşti termeni şi condiţii, întrucât aceştia se pot schimba oricând la alegerea noastră. Dacă nu sunteţi de acord cu oricare din termeni sau condiţii, nu veţi accesa sau utiliza în vreun fel site-ul nostru. Următorii termeni şi condiţii se aplică tuturor web site-urilor noastre, inclusiv orice web site deţinut, operat sau sponsorizat de oricare din subsidiarele sau afiliatele noastre. “Conţinut” se referă la orice material, documente, imagini, grafice, embleme, proiectare, audio, video sau orice altă informaţie furnizată de sau pe web site-urile noastre.

1. Furnizăm Web Site-ul nostru pentru a veni in sprijinul dumneavoastra.

Web site-ul nostru vă este furnizat fără taxă si pentru informarea dumneavoastra. Prin simpla acordare a accesului la conţinutul web site-ului nostru, nu garantăm că:

• conţinutul este cu exactitate conform sau complet;

• conţinutul este actualizat sau actual;

• avem datoria de a actualiza orice conţinut;

• conţinutul nu are nereguli tehnice sau erori de tipărire;

•conţinutul nu are schimbări cauzate de terţe părţi;

şi

• accesul dumneavoastra la web site-ul nostru nu va avea întreruperi, erori, viruşi informatici sau alte componente care lezează.

Nu ne asumăm răspunderea pentru aceste probleme. Cu alte cuvinte, utilizaţi web site-ul nostru pe riscul dvs. În nici un caz, dar fără a se limita la culpă, nu vom fi răspunzători pentru nici o daună directă sau indirectă, specială, incidentă sau rezultată. Aceasta include pierderea de date sau profit ce decurg din utilizare sau inabilitatea de a utiliza conţinutul acestui web site, chiar dacă unul din reprezentanţii noştri a fost informat despre posibilitatea privind daunele dvs. Dacă utilizarea web site-ului nostru duce la nevoia de a executa service, repara sau corecta echipamentele sau datele, vă veţi asuma costurile în măsura permisă de lege. Unele jurisdicţii nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune indirecte sau incidente. În astfel de jurisdicţii, răspunderea noastră este limitată la maximul permis de lege.

2.Furnizăm web site-ul nostru “Aşa Cum Este” şi nu ne asumăm nici o Garanţie

Conţinutul Web site-ului nostru este furnizat “aşa cum este” şi fără nici un fel de garanţie, fie expresă sau implicită. Nu ne asumăm nici o garanţie, expresă sau implicită.

3. Nu suntem responsabili pentru link-urile catre continutul unui terţ

Putem furniza hyperlink-uri sau indicaţii către alte web site-uri întreţinute de terţi sau putem furniza conţinuturi postate de terţe părţi pe web site-ul nostru prin încadrare pe sectiuni sau alte metode. Link-urile către web site-urile unui terţ sunt furnizate numai pentru a fi selectate de dvs şi a vă informa. Conţinutul din orice web site legat nu este sub controlul nostru, aşa încât nu suntem răspunzători pentru conţinut, inclusiv pentru alte link-uri pe un site-ul unui terţ. Dacă hotărâţi să accesaţi oricare din site-urile terţului, legate de web site-ul nostru, o faceţi în totalitate pe riscul dvs. Este la alegerea dvs să luaţi precauţii pentru a vă asigura că terţul la care vă legaţi pentru utilizare, nu are virusi informatici, viermi, troieni şi alte elemente de natură distructivă.

4. Dacă furnizăm un Link, nu girăm neapărat o terţă parte

În orice moment, ne rezervăm dreptul de a desfiinţa un link către web site-ul unei terţe părţi. Faptul că furnizăm un link către web site-ul unui terţ nu înseamnă că girăm, autorizăm sau sponsorizăm acel web site. De asemenea, nu înseamnă că suntem afiliaţi cu terţii deţinători sau sponsori ai web site-ului.

5. Dacă o terţă parte face un link la web site-ul nostru, aceasta nu este o girare

Dacă un terţ face un link la web site-ul nostru, acest lucru nu însemană în mod necesar o indicaţie a unui gir, autorizare, sponsorizare, afiliere, societate mixtă sau asociere în participaţie de sau cu noi. În cele mai multe cazuri nu suntem informaţi că un terţ a făcut un link la web site-ul nostru.

Un web site care face un link la web site-ul nostru:

• se poate lega la acesta, dar nu poate copia conţinutul acestuia;

• nu trebuie să însemne că noi girăm produsul sau produsele sale;

• nu trebuie să însemne o declaraţie falsă în privinţa relaţiei sale cu noi;

•nu trebuie să prezinte informaţii false despre produsele sau serviciile noastre;

şi

• nu trebuie să aibă un conţinut care ar putea fi interpretat ca dezagreabil, ofensiv sau controversat şi trebuie să aibă numai un conţinut care este corespunzător tuturor grupelor de vârstă.

6. Dacă ne transmiteţi sau ne furnizaţi date, acestea sunt considerate neconfidenţiale

Nu dorim să primim de la dvs informaţii confidenţiale sau personale prin intermediul web site-ului nostru. Dacă transmiteţi sau postaţi pe web site-ul nostru orice material, date, informaţii sau idei prin orice mijloace, acestea vor fi tratate ca neconfidenţiale şi nepersonale şi pot fi diseminate sau utilizate de noi în oricare scop. Datele personale furnizate nouă vor fi manipulate în concordanţă cu politicile noastre privind informaţiile personale.

Nu sunteţi autorizaţi să postaţi pe, sau sa transmiteţi de pe web site-ul nostru oricare material ilegal, ameninţător, calomniator, defăimător, obscen, scandalos, provocator, pornografic, care profanează, sau cu orice alt conţinut care ar putea da naştere la orice responsabilităţi civile sau penale conform legii.

7. Utilizarea de către dvs a web site-ului nostru este restricţionată

Conţinutul web site-ului nostru este deţinut şi operat de noi. Conţinutul web site-ului nostru este protejat pentru drepturi de autor şi de ORDA (Oficiul Român pentru Drepturi de Autor) România şi de legile internaţionale privind drepturile de autor, precum şi de prevederile tratatelor internaţionale. În plus, conţinutul web site-ului nostru este protejat de legile mărcilor comerciale, legile datelor persoanle şi publicităţii şi de regulamentele şi statutele de comunicare.

Nici o parte a www.crisconsult.ro, sau a altui web site deţinut, operat, sub licenţă sau controlat de noi nu poate fi copiat, reprodus, republicat, modificat, încărcat, postat, transmis sau distribuit în nici un fel. De asemenea, nu puteţi fără permisiunea noastră, să “imitaţi” nici un material conţinut de web site-ul nostru pe nici un alt server.

Încălcarea acestor restrucţii va fi o încălcare a uneia sau a mai multor legi şi este interzisă în mod expres de lege. Dacă încălcaţi aceste restricţii, puteţi face obiectul unor sancţiuni civile şi penale. Dacă vă acordăm permisiunea de a renunţa la aceste restricţii, permisiunea se desfiinţează automat dacă încălcaţi oricare din aceşti termeni sau condiţii. La desfiinţare, trebuie să distrugeţi imediat orice materiale descărcate şi printate.

8. Prin furnizarea Conţinutului, nu vă permitem utilizarea mărcilor noastre de comerţ

Mărcile de comerţ, mărcile de servicii şi emblemele CRIS CONSULT S.P.R.L. utilizate şi prezentate pe web site-ul nostru sunt mărcile noastre de comerţ înregistrate sau neînregistrate. Nimic din acest web site nu trebuie interpretat ca acordând, prin implicare, împiedicare de a afirma sau nega ceva deja stabilit ca fiind adevărat, orice licenţă sau drept de utilizare a oricăreia dintre mărcile noastre de comerţ fără permisiunea noastră scrisă. Solicitările de a utiliza mărcile de comerţ deţinute de alte companii care pot fi menţionate pe acest web site trebuie adresate direct acestor companii. Noi ne exercităm cu putere drepturile intelectuale. Numele CRIS CONSULT S.P.R.L. sau emblema noastră nu pot fi utilizate în nici un fel, inclusiv în publicitate sau reclamă ce ţin de distribuţia de materiale pe web site-ul nostru, fără un acord anterior scris. Nu sunteţi autorizat să utilizaţi emblema noastră ca un hiperlink la web site-ul nostru, în afara cazului în care obţineţi în avans permisiunea noastră scrisă.

9. Trebuie să vă supuneţi legislaţiei locale la accesarea web site-ului nostru

Aceste site este controlat de noi din biroul nostru din România. Nu facem nici o declaraţie care să specifice că materialele sau conţinutul site-ului sunt disponibile pentru utilizarea în alte jurisdicţii.

Accesul la conţinutul sau materialele web site-ului nostru din jurisdicţii unde astfel de acces este ilegal sau interzis:

Dacă alegeţi să accesaţi acest site din alte jurisdicţii, faceţi aceasta la propria dvs iniţiativă şi sunteţi răspunzători pentru conformitatea cu legile aplicabile locale. Nu suntem răspunzători pentru nici o încălcare a legislaţiei. Orice pretentii legate de web site-ul nostru, conţinutul său şi materialele sale le vor fi aplicabile legile române fără ca vreun principiu de conflictualitate a legilor să producă efecte. Sunteţi de acord ca orice acţiune sau procedură legală dintre noi, pentru oricare scop privind acest Acord sau obligaţiile părţilor să fie adusă exclusiv la o instanţă din Bucureşti.

10. Sunteţi ţinuţi obligaţi de schimbări ce privesc termenii şi condiţiile acestui Acord

Puteţi oricând revizui aceşti termeni şi condiţii prin actualizarea acestei pagini. Prin utilizarea web site-ului nostru, sunteţi de acord să fiţi legati de oricare din aceste revizuiri şi trebuie prin urmare, să vizitaţi periodic această pagină pentru a determina starea curenta a Acordului şi Renunţări explicite privind Utilizarea şi folosirea Individuală a Web Site-ului de CRIS CONSULT S.P.R.L.

Unele prevederi a acestor termeni şi condiţii pot fi înlocuite de alte note sau termeni legali localizaţi în unele părţi din web site-ul nostru. În cazul unui conflict dintre termenii şi condiţiile acestui Acord şi termenii şi condiţiile oricărui alt acord dintre CRIS CONSULT S.P.R.L şi clienţii sau furnizorii săi, vor prevala condiţiile şi termenii expreşi ai acestora din urmă.

11. Terţe părţi pot avea drepturi conform acestui Acord

Unele din clauzele acestui Acord sunt în beneficiul CRIS CONSULT S.P.R.L. şi a directorilor, angajaţilor, agenţilor, celor care dau licenţa, şi furnizorilor săi. Fiecare din aceste persoane sau entităţi vor avea dreptul de a declara şi aplica aceste clauze direct asupra dumneavoastră în nume propriu.

12. Cum poate înceta acest Acord

Acest Acord poate fi încetat de oricare din părţi fără notificare, oricând, din orice motiv, cu condiţia să nu mai utilizaţi acest web-site după ce aţi încetat acest Acord. Clauzele 2, 6, 7, 8, 9, 10, şi 11 din acest Acord vor fi valabile după oricare încetare a acestui Acord.

13. Clauze diverse

Eşecul nostru de a fi fermi sau a aplica strica realizare a oricăreia din clauzele acestui Acord nu va fi interpretat ca o renunţare la orice clauză sau drept. Nici derularea acţiunilor dintre părţi şi nici practica comercială nu vor acţiona pentru modificarea nici unuei clauze a acestui Acord.